Ochrana osobních údajů

na webu www.cvicimsrenatou.cz

Informace o ochraně osobních údajů
a mimosoudním vyrovnání 

Firma Prosvěta s.r.o. respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje firma Prosvěta s.r.o. zpracovává a za jakými účely.

 

Firma Prosvěta s.r.o.,Spálená 85/7, 110 00, Praha 1, je správcem osobních údajů, které jste nám poskytli zakoupením našeho zboží nebo jinak, ve smyslu právních předpisů.

I. Osobní údaje a účely zpracování

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Vaše osobní údaje můžeme v budoucnu použít ke kontaktu elektronickými prostředky.

II. Sdílení údajů s třetími osobami

Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli a s výjimkou sdělení jména a údajů o objednávce smluvnímu provozovateli zabezpečené platební brány Comgate.cz, který údaje vámi vyplněné používá pouze pro zpracování platby v prostředí veřejné datové sítě Internet. Provozovatel se zavazuje užívat tyto údaje pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit e-mailem na adresu info@cvicimsrenatou.cz.

III. Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně osobních údajů ve firmě Prosvěta s.r.o. můžete zasílat na e-mail info@cvicimsrenatou.cz. Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu Vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.

IV. Cookies

Cookies jsou nutné pro správný chod našeho e-shopu. K analýze návštěv našich webových stránek, jejich vylepšení a pro personalizaci reklam používáme Google Analytics a Facebook pixel. Oba nástroje automaticky sbírají anonymní informace o návštěvách pomocí cookies. Firma Prosvěta s.r.o. nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje. Pokud nechcete, aby se anonymní informace o Vašich návštěvách takto používaly, nainstalujte si Google Analytics Opt-out Browser Add-on a upravte nastavení vašeho facebook účtu.

Instalaci a úkládání cookies můžete také zamezit příslušným nastavením ve svém prohlížeči – zvolte možnost „zakázat cookies“. Podrobnosti najdete v pokynech výrobce Vašeho prohlížeče.

V. Zabezpečení osobních údajů

Firma Prosvěta s.r.o. přijala dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

VI. Upozornění o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

VII. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Poslední aktualizace: 28. 11. 2020